Español (spanish formal Internacional)Catalan
Avís legal i la seva acceptació.

Mitjançant aquest avís, www.perruqueriajordi.es, en endavant "Perruqueria Jordi" amb domicili social al c / comes, 4, 08328 allele Barcelona. tel. 93 555 62 03 amb adreça de correu electrònic \ n Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la informa als usuaris d'Internet la seva propietat intel lectual i de les condicions d'accés i ús del portal.

El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei espanyola. Condicions d'accés i ús: els termes i condicions que regulen la relació jurídica entre Perruqueria Jordi i l'usuari, en l'accés i ús del portal per part de l'usuari.

Definició de Web site o portal: el conjunt de pàgines web ubicada a l'adreça d'Internet Perruqueria Jordi.

Definició de productes: els béns i serveis que s'ofereixen a través del portal.

Usuari: la persona, física o jurídica, que accedeix i utilitza el portal.

Propietat intel lectual.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i tots els continguts que es recullen Perruqueria Jordi, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets propietat intel lectual i industrial a favor de Perruqueria Jordi o propietari. Queda prohibida la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, així com el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació. Tampoc es permet revendre o redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés a terceres parts al portal, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de Perruqueria Jordi o propietari.

Perruqueria Jordi es reserva el dret de modificar tota la informació d'aquesta web sense previ avís.

Marques registrades i altres drets de propietat indústria.

Qualssevol marques registrades, marques de servei, marques col lectives, drets de disseny o altres drets similars que s'esmenten, usen o citen a la web de Perruqueria Jordi són propietat dels respectius titulars de drets. La seva utilització aquí no implica que vostè pugui utilitzar per a cap propòsit diferents de l'ús informatiu contemplat al web; Perruqueria Jordi no pot atorgar cap dret per a l'ús de marques comercials de tercers. L'ús que l'usuari faci d'aquesta propietat immaterial o similars és exclusivament sota la responsabilitat de l'usuari.

Condicions d'accés i utilització del Web site o portal.

L'accés al portal de Perruqueria Jordi, és de caràcter gratuït per als usuaris, a través de les pàgines web poden obtenir informació sobre els diversos productes de Perruqueria Jordi.

L'usuari s'obliga a abstenir-se de:

Recopilar informació amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres finalitats comercials sense prèvia sol licitud o consentiment.

No llicència

Perruqueria Jordi o propietari, no atorga cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel lectual o industrial, o sobre qualssevol altres drets relacionats amb el portal o el seu contingut. Tots els dissenys són propietat de Perruqueria Jordi, sense que pugui entendre que l'ús o accés al web site o portal i / o als serveis atribueixi al'usuari cap dret sobre els dissenys esmentats.

Exclusió de responsabilitat pels continguts

Perruqueria Jordi o propietari no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
L'usuari, de forma expressa, allibera completament a Perruqueria Jordi o propietari de qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que pugui patir o suportar com a conseqüència del seu accés al portal o ús del mateix, les seves dades, materials, productes, béns, serveis i informació. Perruqueria Jordi o propietari no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Web site o portal i dels serveis. Perruqueria Jordi o propietari no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualització dels dels continguts allotjats en el portal.

Privacitat i seguretat en la utilització del Web site o portal i dels serveis.

Perruqueria Jordi o propietari no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Web site o portal i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del Web site o portal.
Perruqueria Jordi o propietari no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del Web site o portal, dels serveis i dels continguts. En particular, Perruqueria Jordi o propietari no garanteix que els usuaris utilitzin el Web site o portal, els serveis i els continguts de conformitat amb el present avís legal i, si escau, amb les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Perruqueria Jordi o propietari tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exactitud i / o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre ells mateixos a altres usuaris.


Legislació aplicable.

Perruqueria Jordi es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria.

Drets i obligacions de l'usuari.
Responsabilitat de l'usuari.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Perruqueria Jordi pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes "condicions d'accés i ús" o de la llei en relació amb la utilització del portal.


Compliment de les lleis.

L'usuari es compromet a accedir i utilitzar el portal de conformitat amb la llei, les "condicions de l'accés i ús", així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb fins il lícits o il legals, lesius de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el portal o drets de tercers.

Política de provacidad de dades.

Perruqueria Jordi considera com a objectiu bàsic garantir la privacitat i confidencialitat de les dades personals dels seus Usuaris recaptades a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió dels mateixos. Perruqueria Jordi manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria es trobi en cada moment vigent, en l'actualitat, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

No utilitzarem les dades dels nostres compradors més que per informar de les novetats, si així vostè ho decideix, que tinguin relació amb els productes i les seves millores, oferint l'opció d'esborrar la seva subscripció des del seu compte d'usuari o bé enviant un E-mail a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la indicant que no desitgen rebre més informació dels nostres productes.

Gràcies per la seva atenció.

Perruqueria Jordi.
 
Egalan
Dissenyat per Egalan